Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 2010W - Tân Hữu Hoa
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 2010W

Máy Đếm Tiền Xiudun 2010W là loại máy băng tải. Dễ dàng sử dụng. Độ bắt tiền giá và tiền lẫn loại cao. Khả năng đếm chính xác rất hoàn hảo. Là một thiết bị không thể thiếu trong văn phòng làm việc của bạn, phòng thủ quỹ hay ngân hàng...

– Cách Chỉnh thống số bóng tím:
+ Máy 2012W: Ấn “sort” 3 giây vào mật khẩu 09 ấn “Auto” hiện D01 ấn count di chuyển đến D03: – Mặt bác trên > 380
– Mặt bác dưới < 200 D04: – Mặt bác dưới > 380
– Mặt bác trên < 200 Chỉnh tăng ấn phím 20K, giảm ấn 10K +  DC Ấn “mode” di chuyển đến D03: – Mặt bác trên > 380
– Mặt bác dưới < 200 D04: – Mặt bác dưới > 380
– Mặt bác trên < 200 Chỉnh tăng ấn “mode +” giảm ấn “ mode -” – Cách chỉnh thông số kiểm giả, lẫn loại cho cả 2 máy + PO: Máy đếm tiền bác C21 thì tăng PO (trong khoảng 250 – 330) Vào thông số P, E, F. Ấn “count ” 3 giây -> Ấn “+-” về số 18 Ấn “count” hiện PO -> di chuyển bằng phím “+-”
P6 = 95 J8 = 36
P8 = 95 J9: 20K báo 500K thì giảm J9 (thường để 11-14)
P9: 01 – 04 J11: OF
P11 = 300 nếu báo C11 ST: Tông số mắt khởi động (60-120)
J6: 32-33 Nếu các loại tiền báo sang 10K thì giảm P6
SP: Thông số mô tơ (06-10)
– Kiểm giả: 20K chỉnh E10 – E19 thường tăng E10 – E14
50K chỉnh E20 – E29 thường tăng E20 – E24
100K chỉnh E 30 – E39 thường tăng E30 – E34
200K chỉnh E40 – E49 thường tăng E40 – E44
500K chỉnh E50 – E59 thường tăng E50 – E54
Chỉnh lẫn loại: 200K báo 50K tăng F21
200K báo 100K, 500K giảm F41
500K báo 20K tăng F52
100K báo tiền khác giảm F31
100 – 500 tăng F51