Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 2500 - Tân Hữu Hoa
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 2500

SẢN PHẨM XIUDUN 2500 CHUYÊN THIẾT KẾ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
KỸ THUẬT KIỂM SIÊU TIÊN TIẾN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY
CHUYÊN KIỂM TRA TIỀN GIẢ CHÍNH XÁC 
KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG XOÁ SỐ

Hướng dẫn và thao tác sử dụng máy:

Đầu tiên ấn “MODE” để chọn chế độ: “AUTO”; “SORT”; “PRESET”; “PRESET COUNT”; “COUNT”.
Chế độ “MODE”: là chế độ hoàn toàn tự động điếm và kiểm tra tiền giả. Ta thông thường dùng chế độ nay.
Chế độ “SORT”: như chế độ “AUTO” nêu trên.
Chế độ “PRESET”: là chế độ dùng để đếm mẻ, tách, chia số tờ tùy theo ý yêu cầu trên máy đếm tiền. Có kiểm tra tiền giả.
Ấn “MODE” đèn “PRESET” hoặc “PRESET COUNT” sáng.
Ấn “+”: chọn số cần đếm ấn 1 lần + thêm 10 số lần ; - giảm 1 số
Chế độ “PRESET COUNT”: đếm mẻ, tách, chia số tờ tùy theo ý khách hàng. Không kiểm tra tiền giả.
Chế độ “COUNT”: đếm thông thường không kiểm tra tiền giả. Dùng cho khi đếm tiền mênh giá nhỏ (từ 5000VNĐ chở lại).
“ADD”: ấn vào phím “ADD” để vào chế độ cộng dồn.
“SET”: ấn phím “SET” vào chế độ điều chỉnh thông số P, ấn phím “+” hoặc “–“ sau đó chọn mật khẩu (mật khẩu 018) ấn “MODE” vào thông số P.
Một số lỗi khi gặp cần phải sữa chữa máy đếm tiền:
 E* 1 : TIỀN GIẢ HOẶC TIỀN GIẤY CÓ VẤN ĐỀ
 E* 2 : TIỀN GIẢ CÓ PHÁT SÁNG.
 CF2 : LẪN LOẠI TIỀN.
 C-6 : MẮT ĐẾM CÓ VẤN ĐỀ
 E-3 : MÔTƠ CÓ VẤN ĐỀ
 E-7 : HỒNG NGOẠI TRÊN CÓ VẤN ĐỀ
 E-8 : HỒNG NGOẠI DƯỚI CÓ VẤN ĐỀ
 C- 4 : TIỀN XÉO HOẶC TIỀN RÁCH
 C-5 : TIỀN RÁCH
 E-6 : MẮT TỰ ĐỘNG CÓ VẤN ĐỀ

Cần hỗ trợ kỹ thuật vui lòng gọi 0905991992 Mr Hưng