Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 2700 - Tân Hữu Hoa
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 2700

Hướng dẫn và thao tác sử dụng máy: Ấn phím ‘MODE’ chọn chế độ: “AUTO” ; “BATCH (Chữ đỏ)” ; “COUNT” ; “BATCH (Chữ Cam)” ; “TOTAL”.Ấn “AUTO”: Chế độ phân loại tiền và kiểm tra tiền giả.

CHUYÊN THIẾT KẾ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

                                          KỸ THUẬT KIỂM TRA SIÊU TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY

                                          KIỂM TRA TIỀN GIẢ CHÍNH XÁC

                                          TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG XOÁ SỐ

Hướng dẫn và thao tác sử dụng máy:

Ấn phím ‘MODE’ chọn chế độ: “AUTO” ; “BATCH (Chữ đỏ)” ; “COUNT” ; “BATCH (Chữ Cam)” ; “TOTAL”.

Ấn “AUTO”: Chế độ phân loại tiền và kiểm tra tiền giả.

Ấn “BATCH”: Chế độ tách, chia số tờ theo yêu cầu , có kiểm tiền giả. Ấn “ + ” chọn số cần đếm ấn 1 lần “ + ” thêm 10 số ấn 1 lần “ - ” giảm 1 số.

Ấn “COUNT”: Chế độ đếm thông thường chỉ đếm số tờ, không kiểm tra tiền giả.

Ấn “ADD”: máy đếm tiền chuyển sang chế độ đếm cộng dồn tiền.

Các lỗi máy báo khi gặp phải: 

lỗi E00 NỬA TỜ

lỗi E01 2 tờ đi chung

lỗi E02 Lẫn loại tiền

lỗi E03 Cửa số tiền có vấn đề

lỗi E04 10k tiền giả

lỗi E10 – E13 Báo tiền giả 20k

lỗi E20 – E23 Báo tiền giả 50k

lỗi E30 – E33 Báo tiền giả 100k

lỗi E40 – E43 Báo tiền giả 200k

lỗi E50 – E53 Báo tiền giả 500k

lỗi Err to Mắt đĩa

lỗi Err LC Mắt đếm trái

lỗi Err RC Mắt đếm phải

lỗi Err L1….L7 Mắt đếm nhỏ bên trái L1…..L7

lỗi Err r1…..r7 Mắt đếm nhỏ bên phải r1…..r7

lỗi Err C3S Mắt màu giữa

lỗi Err L3S Mắt màu trái

lỗi Err r3S Mắt màu phải

Cách sửa máy đếm tiền khi máy báo E15, E16, E25, E26, E35, E36, E45, E46, E55, E56, E02 thì quý khách vui lòng bấm cùng lúc “ Mode “ và “ – “.