Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 6688 - Tân Hữu Hoa
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 6688

Hướng dẫn và thao tác sử dụng máy: Ấn phím “MODE” chọn chế độ trên máy đếm tiền: “AUTO” ; “BATCH (Chữ đỏ)” ; “COUNT” ; “BATCH(Chữ Cam)” ; “TOTAL”. Chế độ “AUTO”: Chế độ kiểm tiền giả, phân loại tiền.

SẢN PHẨM XIUDUN 6688 CHUYÊN THIẾT KẾ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

                    KỸ THUẬT KIỂM TRA TIÊN TIẾN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY
                    KIỂM TRA TIỀN GIẢ CHÍNH XÁC 
                    TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG XOÁ SỐ


Hướng dẫn và thao tác sử dụng máy:

Ấn phím “MODE” chọn chế độ trên máy đếm tiền: “AUTO” ; “BATCH (Chữ đỏ)” ; “COUNT” ; “BATCH(Chữ Cam)” ; “TOTAL”.
Chế độ “AUTO”: Chế độ kiểm tiền giả, phân loại tiền.
Chế độ “BATCH(Chữ đỏ)”: Chế độ tách và chia số tờ theo ý muốn , có kiểm tra tiền giả. Ấn “ + ” chọn số cần đếm ấn 1 lần “ + ” thêm 1 số ấn 1 lần “ - ” giảm 1 số.
Chế độ “COUNT”: Chế độ đếm bình thường, chỉ đếm số tờ, không kiểm tra tiền giả.
Chế độ “BATCH(Chữ cam)”: Chế độ đếm tách tờ, chia số tờ theo ý muốn, không kiểm tiền giả.
Chế độ “TOTAL”: Chế độ tổng tiền chính xác nhất tại Việt Nam.
Một số lỗi máy đếm tiền báo cần lưu ý:
lỗi E00 NỬA TỜ
lỗi E01 - 2 tờ đi chung
lỗi E02 - Lẫn loại tiền
lỗi  E03 - Cửa số tiền có vấn đề
lỗi  E04 - 10k tiền giả
lỗi E10 - E13 Báo tiền giả 20k
lỗi E20 - E23 Báo tiền giả 50k
lỗi E30 - E33 Báo tiền giả 100k
lỗi E40 - E43 Báo tiền giả 200k
lỗi E50 - E53 Báo tiền giả 500k
lỗi Err to - Mắt đĩa
lỗi Err LC - Mắt đếm trái
lỗi Err RC - Mắt đếm phải
lỗi Err L1….L7 - Mắt đếm nhỏ bên trái L1…..L7
lỗi Err r1…..r7 - Mắt đếm nhỏ bên phải r1…..r7
lỗi Err C3S - Mắt màu giữa
lỗi Err L3S - Mắt màu trái
lỗi Err r3S - Mắt màu phải

Khi máy báo E15, E16, E25, E26, E35, E36, E45, E46, E55, E56, E02 thì quý khách vui lòng bấm cùng lúc “ Mode “ và “ – “.