Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 8000 - Tân Hữu Hoa
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Tiền Xiudun 8000

- SẢN PHẨM XIUDUN 8000 CHUYÊN THIẾT KẾ CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
- KỸ THUẬT KIỂM SIÊU TIÊN TIẾN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY
- CHUYÊN KIỂM TRA TIỀN GIẢ KHÔNG PHÁT SÁNG 
- TỰ ĐỘNG THEO DÕI VÀ TĂNG CHỈNH BỘ PHẬN KIỂM TRA TIỂN GIẢ
- TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG XOÁ SỐ

Hướng dẫn và thao tác sử dụng máy:

Ấn phím “MODE” chọn chế độ: “AUTO” ; “BATCH (Chữ đỏ)” ; “COUNT” ; “BATCH(Chữ Cam)’” ; “TOTAL”
Chế độ “AUTO”: Chế độ kiểm tiền giả và phân loại tiền.
Chế độ “BATCH(Chữ đỏ)”: Chế độ tách và chia số tờ theo ý, có kiểm tiền giả. Ấn “ + ” chọn số cần đếm ấn 1 lần “ + ” thêm 10 số ấn 1 lần “ - ” giảm 1 số.
Chế độ “COUNT”: là chế độ đếm thông thường, chỉ đếm số tờ, không kiểm tra tiền giả.
Chế độ “BATCH(Chữ cam)”: Chế độ đếm tách tờ, chia số tờ theo ý, không kiểm tiền giả.
Chế độ “TOTAL”: Chế độ tổng tiền chính xác nhất tại Việt Nam của máy đếm tiền Xiudun
Ấn “ADD”: Chế độ cộng dồn.
Một số lỗi máy báo cần lưu ý:
1 E00 NỬa TỜ
2 E01 2 tờ đi chung
3 E02 Lẫn loại tiền
4 E03 Cửa số tiền có vấn đề
5 E04 10k tiền giả
6 E10 – E13 Báo tiền giả 20k
7 E20 – E23 Báo tiền giả 50k
8 E30 – E33 Báo tiền giả 100k
9 E40 – E43 Báo tiền giả 200k
10 E50 – E53 Báo tiền giả 500k
11 Err to Mắt đĩa
12 Err LC Mắt đếm trái
13 Err RC Mắt đếm phải
14 Err L1….L7 Mắt đếm nhỏ bên trái L1…..L7
15 Err r1…..r7 Mắt đếm nhỏ bên phải r1…..r7
16 Err C3S Mắt màu giữa
17 Err L3S Mắt màu trái
18 Err r3S Mắt màu phải

Cách sữa chữa máy đếm tiền khi máy báo E15, E16, E25, E26, E35, E36, E45, E46, E55, E56, E02 thì quý khách vui lịng bấm cùng lúc “ Mode “ và “ – “.